FIJET Akademija

FIJET Akademija za mlade novinare održava se od 2010. godine, a polaznici su mladi novinari od 18 do 35 godina, kojima FIJET pruža priliku za usvajanjem stručnih znanja i vještina, kao i upoznavanje tradicije, kulture i turizma zemlje domaćina. Program uključuje izlete, seminare, radionice i praktični rad. Novinari koji sudjeluju u programu također imaju priliku za upoznavanje i razgovor s turističkim stručnjacima. Svrha programa je da sudionicima pruži drugačiju percepciju novinarstva, potakne njihovu strast ka turizmu, upozna i potakne na razgovor s akterima iz turizma, sklopi nova međunarodna prijateljstva u misiji da otkriju poznate turističke atrakcije.

Tijekom sedmodnevnog boravka na Akademiji sudionici surađuju s lokalnim novinarima na pisanju članaka ili izradi izvještaja o zemlji domaćinu, koje po povratku objavljuju u svojim matičnim medijima ili blogovima.

HRVATSKI ALUMNISTI FIJET AKADEMIJE

Klasa 2010. – Slovenija

Klasa 2011. – Slovenija

Klasa 2012. – Maribor, Slovenija

  • Danijela Grgić
  • Nina Malnar Travaš

Class of 2014 – Tunisia
Class of 2015 – Slovakia

KLASA 2017. – RUMUNJSKA

Nina Malnar Travaš

KLASA 2018. – IZMIR, TURSKA
  • Ema Čanković
  • Ivan Dodig
  • Ema Petaković
KLASA 2019. – SJEVERNI CIPAR

Ime Prezime