FIJET Akademija

FIJET Akademija za mlade novinare održava se od 2010. godine, a polaznici su mladi novinari od 18 do 35 godina, kojima FIJET pruža priliku za usvajanjem stručnih znanja i vještina, kao i upoznavanje tradicije, kulture i turizma zemlje domaćina. Program uključuje izlete, seminare, radionice i praktični rad. Novinari koji sudjeluju u programu također imaju priliku za upoznavanje i razgovor s turističkim stručnjacima. Svrha programa je da sudionicima pruži drugačiju percepciju novinarstva, potakne njihovu strast ka turizmu, upozna i potakne na razgovor s akterima iz turizma, sklopi nova međunarodna prijateljstva u misiji da otkriju poznate turističke atrakcije.

Tijekom sedmodnevnog boravka na Akademiji sudionici surađuju s lokalnim novinarima na pisanju članaka ili izradi izvještaja o zemlji domaćinu, koje po povratku objavljuju u svojim matičnim medijima ili blogovima.

HRVATSKI ALUMNISTI FIJET AKADEMIJE

KLASA 2010. – Bled, Slovenija
 • Mašenka Vukadinović
 • Željka Sruk-Kunštek
KLASA 2011. – Portorož, Slovenija
 • Danijela Grgić
KLASA 2012. – Maribor, Slovenija
 • Danijela Grgić
 • Nina Malnar Travaš
 • Petra Rožman
KLASA 2014. – Hamamet, Tunis
 • Aleksandra Ignatovski
KLASA 2015. – Bratislava, Slovačka
 • Gloria Grbavac
KLASA 2017. – Alba Iulia, Rumunjska
 • Nina Malnar Travaš
KLASA 2018. – Izmir, Turska
 • Ema Čanković
 • Ivan Dodig
 • Ema Petaković
KLASA 2019. – Kyrenia, Sjeverni Cipar
 • Paula Petrinec
KLASA 2022. – Maroko
 • Katarina Alvir
 • Matea Raguž
KLASA 2023. – Tunis
 • Ema Čanković
 • Krešimir Frankić