FIJET na skupštini senatora Mediteranske turističke fondacije koji grade turističku budućnost i stabilnost Mediterana

Mediterranean Tourism Foundation (MTF), neovisna međunarodna organizacija za javno-privatnu suradnju s ciljem povećanja potencijala održivog turističkog rasta i stabilnosti Mediterana, osnovana 2013. godine, s sjedištem na Malti. Jedan od osnivača Fondacije je FIJET- Svjetska Federacija turističkih novinara, te medijski partner i aktivni sudionik svih dosadašnjih održanih foruma turizma na Malti. Tijani Haddad, Predsjednik FIJET-a, ujedno je i izvršni predsjednik Fondacije.

Naša Udruga je među prvim Nacionalnim udruženjima koja je pokrenula promociju misije i ciljeva Mediteranske fondacije turizma. Na inicijativu Tine Čubrilo, Predsjednice udruge, jedan od osnivača MTF-a, gospodin Andrew Agius Muscat 2017 godine je predstavio strategiju Mediteranske fondacije gostima, uzvanicima i novinarima iz zemlje i inozemstva za vrijeme održavanja programa Marko Polo. Udruga je aktivno uključena u projekte i medijsku potporu MTF-a.

U Rimu je održana Skupština Senatora 6-7 lipnja, kojoj su nazočili predstavnici državnih i vodećih nevladinih organizacija s područja turizma iz Mediteranskih zemalja, čelnici ministarstva turizma Italije, čelnici gradova i pokrajina Italije, predstavnici Expo 2030, predstavnici vlade Malte i EU komisija.

U ime Fijeta sastanku su po funkciji bili nazočni Tijani Haddad, Predsjednik i Marijana Rebić, Generalna tajnica. Predstavljeni su Senatori Fondacije koji predstavljaju krovno tijelo Fondacije. Među njima je i predstavnik Hrvatske, Željko Neven Bremec, Predsjednik Šefova kuhinja mediteranskih i europskih regija. Željko Neven Bremec dugo godina surađuje s Fondacijom, a na proteklim forumima aktivno je sudjelovao u majstorskim radionicama, think tank grupama, okruglim stolovima, kao i uspješnim prezentacijama naše gastronomije. Fondacija posebno ističe potrebu raznih edukacija, gdje ŠKMER Akademiju u organizaciji Željka Nevena Bremeca vide kao jednog od lidera na poziciji edukacija za chefove i konobare Mediterana Na sastanku Senatora predstavljena je dvogodišnja strategija Fondacije,te planovi i zaduženja ovogodišnji Forum koji će se održati na Malti 21-24.studenog 2023 na temu „Mediterranean Life“ s kojom se želi objediniti mediteranski način života koji, između ostalog, uključuje gastronomiju, umjetnost, običaje, suradnju, miješanje kultura.

Na sastanku su razmatrane i druge teme vezane za okoliš, ekološka tranzicija, energija, javni radovi, komunikacije, tehnološke inovacije, a senatori MTF-a u sklopu rimske skupštine sastali su se predstavnicima Senata Republike Italije i Europske komisije za vanjske poslove i poslove zajednice. Senatori će sudjelovati kao ambasadori i lobisti u svojim zemljama ili području rada u osiguranju predstavnika vlada, čelnika međunarodnih relevantnih organizacija, istaknutih osoba i govornika iz turizma, prijatelja i sponzora, te općenito istaknutih osoba iz javnog života i turizma, kojima je zajednički cilj uključiti se u veliki pokret MTF-a za identitet, mir, suradnju i razvoj Mediterana.

Od Fijeta se očekuje daljnji doprinos u medijskoj potpori Fondacije i zadane strategije. U okviru programa predviđen je Samit Fijeta na temu „Mediterranean Life“, a koja će biti razrađena i definirana od strane Predsjednika i članova Izvršnog odbora.

0 Shares:
You May Also Like