U Temišvaru održan sastanak izvršnog odbora FIJET-a

Za vrijeme boravka delegacije   Fijeta  u Temišvaru, od 23 do 26. 03.o.g. održan je prvi ovogodišnji sastanak Izvršnog odbora Svjetske Federacije.

Na početku sastanka, Predsjednik  Tijani Haddad  zahvalio je organizatorima Svečane dodjele nagrade „Golden Apple“ , gradu Temišvar, Udruženju za promociju grada Temišvara, Fijetu  Rumunjska  i  svim partnerima na izvrsnom  organiziranom boravku u  Temišvaru, prijestolnici kulture EU.

Fijet je usvojio Plan aktivnosti  za 2023 i 2024, kao i druge važne odluke.

Ovogodišnji   Kongres održat će se u Tunisu u listopadu o.g.  Nakon  6 godina,  Tunis je ponudio  domaćinstvo kongresa s  programom koji će otkriti nove destinacije i turističke mogućnosti Tunisa. Nakon usuglašavanja prijedloga Fijet Tunisia s partnerima,  članovima će biti dostavljen poziv za sudjelovanje, program s  potrebnim informacijama i financijskim uvjetima.

U  2024.godini  Fijet će proslaviti 70  godina medijskog djelovanja u turizmu. Ovogodišnji Kongres bit će u  obilježen kao najava obilježavanja visoke obljetnice.

Fijet  Grčka ponudio je  kongres u 2024 u gradu Ancient Olympia,  odakle  je krenula Olimpijska baklja. Naravno, ovaj kongres je u fazi  razvoja ponude, koja  će biti definirana za vrijeme ovogodišnjeg kongresa.

Donesena je odluka  o održavanju  2 Akademije za mlade turističke novinare, predviđene za rujan 2023. 

Fijet  Americas  će organizirati Akademiju u Kolumbiji  za španjolsko govorno područje i u cilju promocije Fijeta  u Južnoj Americi (koncem rujna).  Nakon usvajanja preliminarnog programa, bit će vam dostavljene informacije i poziv za sudjelovanje isključivo mladih novinara, koji govore španjolski.

Fijet  Tunisia  bit će domaćin Akademije početkom rujna,  na engleskom.Nakon usvajanja preliminarnog programa, članovima će  dostavljene informacije i poziv mladim novinarima/studentima  za sudjelovanje.

Akademije su odobrene uz Odluke o  financijskom udjelu kotizacije sudionika(Nacionalnog udruženja)  i Fijeta, kao  i limitirani odabir Fijet predavača.

Na prijedlog Tine Čubrilo, u komisiju FYJA je izabrana i  Petra Somek, zamijenivši  Prof. Danijelu Gračan, Sveučilište Rijeka, koja se zbog profesionalnih obveza ne može posvetiti aktivnom radu. 

Ovogodišnja  dodjela Zlatne Jabuke  već je iza nas, i nisu predviđene dodatne nagrade u 2023.godini.  Za 2024 godinu, a prema prijedlozima Predsjednika Nacionalnih udruženja, predviđene su dodjele nagrada:

Izbor jednog  od 5 kandidata iz Grčka  i  Korčula, Hrvatska

Proces  konačne provjere i usvajanja aplikacija s uvjetima organizacije  je u tijeku, a rok konačnog usvajanja  je sastanak Predsjedništva na ovogodišnjem kongresu.

Usvojene su  aktivnosti međunarodnog značaja organizirane od  Nacionalnih udruženja:

Hrvatska

Međunarodni turistički Film Festival (ITTF), Solin  8-11.studenog 2023 

Marco  Polo 2023, Zagreb , period  10-17. Prosinca(točan datum -naknadno)

Rumunjska

Novi projekt  Fijet  Rumunjska-  izbor najbolje turističke destinacije u tekućoj godini

Slovačka 

Međunarodna Fijet izložba fotografija  „  Travel and Emotions“.  Fijet Slovačka -Poziv na temu fotografije i uvjeti slijede u travnju.

Mediteranski  turistički  Forum,  Malta 21-23.studenog 2023.  Fijet je donio odluku  o sudjelovanju u medijskoj promociji  Foruma, kao i radionici Fijet-a na danu radionica i prezentacija koje prethode Forumu, a u okviru teme  „Mediterranean Life“. 

Svi  članovi bit će naknadno  informirani o mogućnostima i financijskim uvjetima, koji su isključivo u nadležnosti organizatora. 

Donesena je odluka o  promjeni  adrese sjedišta Svjetske Federacije u Francuskoj, a prema zakonskim odredbama nakon promjene adrese stanovanja odgovornih osoba navedenih  registraciji. Na sastanku Predsjedništva održanom u Egiptu, 14.listopada 2022,  imenovana je Ludmila Novacka, odgovorna osoba za financije po tekućem računu otvorenom u CIC Banque Lyonnaise, Francuska.  Audit za 2022.godinu, promjena odgovornih voditelja za financije, te institucionalne promjene proveste će se u periodu 21-25.travnja o.g. Izrada članskih iskaznica povjerena je Generalnoj tajnici i od 2023.godine provodi se u Hrvatskoj.

Izbor najprihvatljivije ponude za  novu web stranicu bit će  donesena tijekom travnja 2023, a javna upotreba nove stranice predviđena je  do ovogodišnjeg kongresa.

U skladu s  Statutom i procedurama Fijet-a,  odobren je početak revizije Statuta i  Izbornih procedura za  buduće razdoblje, a isti  će biti usvojen na Kongresu 2023. 

Fijet  i dalje nastavlja s razvojem mnogih prijedloga i projekata Nacionalnih udruženja, a nakon usvajanja istih, informacije i pozivi će se dostavljati  pojedinačno tijekom godine.

Fotografije:  Fijet- Ludmila Novacka i  Najib Senhadji

0 Shares:
You May Also Like